“Do No Harm. Take No Shit.” T-Shirt

“Do No Harm. Take No Shit.” T-Shirt

Regular price $21.00

Material:

gilden 90% cotton 10% polyester pre-shrunk t-shirt 

vinyl